Анатомо-фізіологічні особливості пульпи зуба

Анатомо-фізіологічні особливості пульпи зуба

Пульпа зуба є сполучно-тканинне утворення і їй притаманні основні функції сполучної тканини: трофічна, захисна, пластична. Знання цих і інших функцій (сенсорна, наприклад) пульпи допомогають лікареві при діагностиці і лікуванні пульпіту.

Пульпа зуба це сполучна тканина мезенхімального походження, яка складається із основної (міжклітинної) речовини, клітинних і волокнистих елементів, серед яких розташовані судини і нерви. Вона ділиться на коронкову, яка знаходиться в коронковій порожнині зуба і кореневу (в кореневому каналі). В багато -кореневих зубах між коронковою і кореневою частинами пульпи існує анатомічна межа у вигляді усть кореневих каналів, в однокореневих така межа відсутня, що має значення при виборі ампутаційного методу лікування (М. Чемоданов, 1989).

Анатомо-фізіологічні особливості пульпи зуба

За гістологічною будовою в пульпі виділяють три шари: периферійний (одонтобластичний), субодонтобластичний (зірчасті клітини-пульпоцити) і центральний (фібробласти, гістіоцити, лімфоцити, моноцити, плазматичні клітини). Різниця в будові коронкової і кореневої пульпи полягає в тому, що коронкова — крихка сполучна тканина з ніжною стінкою колагенових волокон і значною кількістю клітин. Коренева — більш щільна, містить в собі меншу кількість клітинних елементів і більше волокон, які розташовані вздовж кореня.

До недавнього часу вважали, що артерії пульпи не утворюють між собою анастомозів (мають кінцевий тип будови), що спричиняє некроз пульпи при її запаленні (І. Лукомський, 1955).

На сьогодні науково обгрунтована наявність анастомозів між артеріями пульпи і з артеріями періодонту — через систему дельтовидних каналів в обхід центрального верхівкового отвору (Є. Гаврилов, 1969).

Лімфатична система пульпи не відрізняється від лімфатичної системи інших органів і тканин.

Через верхівковий отвір кореня в пульпу проникають гілочки верхньо- і нижньощелепного нервів. Від них відходять дрібні бокові гілочки, які приймають участь в іннервації шару одонтобластів і кровоносних судин. В центральному шарі пульпи утворюється нервове сплетіння. Поблизу шару одонтобластів утворюється друге сплетіння — підодонтобластичне, утворене із безм’якишних нервових волокон (сплетіння Рашкова). Від цього сплетіння відходять нервові волокна, які проходять через шар одонтобластів в предентин.

Будова пульпи

Питання про проникнення нервових волокон в дентин до сьогоднішнього дня залишається невирішеним, не дивлячись на численні дослідження. Іннервація кореневої пульпи значно відрізняється від іннервації коронкової частини. Нервових клітин в пульпі нема. Іннервація пульпи зуба здійснюється клітинами Гасерового вузла.

Пульпа не є ізольованим, незмінним на протязі всього життя органом. Вона зв’язана з усім організмом, і в залежності від тих чи інших порушень виникають зміни в пульпі.

Вікові зміни: різницю в будові пульпи молодої і старої людини видно навіть макроскопічно.

В молодому віці пульпа добре постачається кров’ю і займає більший об’єм, в похилому віці вона зменшується і стає анемічною. Під мікроскопом виявляється зменшення клітин, збільшення волокон, склероз основної речовини і судин.

До вікових змін треба віднести утворення замісного дентину, яке може призвести до повної облітерації каналу.

При гіповітамінозі С кількість одонтобластів в периферійному шарі пульпи зменшується. Клітини гублять свою орієнтацію, деформуються. Всередині клітин утворюються вакуолі, які зливаються і утворюють кісти. В пульпі наступає жирова дистрофія. Судини переповнюються кров’ю з наступними крововиливами. Ендотелій і адвентицій судин набрякає. Виникає інтенсивне утворення замісного дентину. Але клінічних проявів цих явищ немає.

При гіпертонічній хворобі в одонтобластах відбувається жирове і вакуольне переродження, вони зменшуються в розмірах, розташовуються безладно. В коронковій пульпі — склероз, сітчата атрофія, в кореневій — петрифікати. При пародонтозі і пародонтиті: вакуолізація одонтобластів, їх загибель, а на їх місці утворюються кісти.

Після дистрофічних змін в пульпі відкладаються мінеральні солі, відбувається петрифікація, яка може бути дифузною або локальною. В останньому випадку говорять про утворення дентиклів, які можуть бути одиночними і множинними (вільно розташовані пристіночні, облітеруючі і інтерстеціальні).

Таким чином, пульпа зуба, завдяки морфофункціональним особливостям, з одного боку, чітко реагує на подразнення, а з іншого — володіє рядом компенсаторно — пристосувальних механізмів, здатних протистояти дії пошкоджуючих факторів, забезпечувати нормалізацію структури і функції при ушкодженні.

Функції пульпи.

Основними функціями пульпи є: а) трофічна, б) захисна, в) пластична, г) сенсорна (рецепторна).

ТРОФІЧНА функція здійснюється за рахунок кровоносної системи пульпи. Як відомо, в твердих тканинах зуба судини відсутні, трофіка ж їх відбувається, мабуть через відростки одонтобластів, а емаль одержує необхідні органічні і неорганічні речовини із ротової рідини. З віком трофічна функція пульпи знижується.

ЗАХИСНА (бар’єрна) функція здійснюється в пульпі клітинами ретикуло-ендотеліальної системи (РЕС): гістіоцитами, ендотеліоцитами, нейтрофільними гранулоцитами. РЕС виконує захисну функцію не тільки завдяки фагоцитозу клітин, а й виробленню антитіл. В механізмі фагоцитозу велике значення мають біологічно активні речовини: холін, гістамін, лейкотоксини, гіалуронідаза, які підвищують проникність клітинних мембран. В результаті високої реактивної властивості пульпи стало можливим зберігати пульпу живою з допомогою лікувальних засобів.

П Л А С Т И Ч Н А функція виражається в утворенні вторинного (замісного) дентину. Після прорізування зуба процес дентиноутворення не зупиняється, а продовжується, хоча цей процес і відбувається дещо повільно. Новий (іррегулярний) дентин відрізняється від первинного будовою (хаотичне розташування дентинних трубочок). Інтенсивність його утворення залежить від подразнення одонтобластів, функціонального навантаження зуба, стану пульпи і організму в цілому.

СЕНСОРНА (рецепторна) функція здійснюється завдяки наявності в пульпі великої кількості нервових волокон ї рецепторів, що допомагає лікареві в діагностиці захворювань пульпи.

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *